« Tagasi

Õiglase ülemineku toetusfondi suurim toetusmeede. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus on avatud eelkonsultatsioonideks.

Vabariigi Valitsus kinnitas 09. juunil Õiglase ülemineku territoriaalse kava (JTTP) ja esitas selle ametlikult Euroopa Komisjonile kooskõlastamiseks. Rohkem infot https://www.rtk.ee/toetusfondid-ja-programmid/euroopa-liidu-valisvahendid/2021-2027-planeerimine

21. juunil allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus määruse https://www.riigiteataja.ee/akt/128062022025

Alates tänasest on ettevõtjatel võimalik registreeruda toetuse taotlemise eelkonsultatsioonidele https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/

Tegemist on õiglase ülemineku toetusfondi kõige suurema toetusmeetmega (kogumaht 153 M€) ja me loodame meetme rakendamisest kõige suuremat tuge Ida-Viru õiglasele üleminekule.

Hardi Murula
Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit