« Tagasi

Geoloogiliste uuringulubade taotluste teated - UDRIA ja ARUMÄE

Geoloogilise uuringuloa taotluse teade (Udria)

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ Udria uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Uuringuluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Udria külas riigile kuuluval katastriüksusel Männinurga (katastritunnus 85101:001:0830), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 30,43 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 30 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 8 m. Uuritavateks maavaradeks on kruus ja liiv.

Uuringuloa taotluse teade Ametlikes Teadaannetes:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1804792

Geoloogilise uuringuloa taotluse teade (Arumäe)

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Marina Minerals OÜ Arumäe  uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse.

Uuringuluba taotletakse Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas riigile kuuluval

katastriüksusel Narva metskond 24 (katastritunnus 85101:003:0460), mille valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus.

Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 23,19 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus plaanitakse rajada kuni 20 puurauku ja kuni 20 uuringukaeveõõnt uurimissügavusega kuni 10 m. Uuritavateks maavaradeks on liiv ja kruus.

Uuringuloa taotluse teade Ametlikes Teadaannetes:

https://www.ametlikudteadaanded.ee/avalik/teadaanne?teate_number=1804515