« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 38. istung toimub 28. oktoobril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 38. istung toimub 28. oktoobril 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/152 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine  (1-2/145  eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 3. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/155 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 4. Loa andmine riigihanke „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele" korraldamiseks (1-2/150 eelnõu).
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 5. Linnavara kasutusse andmine (1-2/156 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 6. Projekti „Narva- Jõesuu linna Vabaduse ja L. Koidula tänavate rekonstrueerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/154 eelnõu).
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 7. Projekti „Narva-Jõesuu linna kergliiklusteede projekteerimine ja rajamine, 2. etapp" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/153 eelnõu).
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 8. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.02.2020 otsuse nr 135 „Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine" muutmine (1-2/148 eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 9. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 29 „Narva-Jõesuu linna kalmistute kasutamise eeskiri" muutmine (1-2/149 eelnõu).
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 61 „Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise kord" muutmine (1-2/151 eelnõu).
  Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.
 11. Muud küsimused

11.1. Narva-Jõesuu Kommunaal AS tegevusest
        Ettekandja linnapea Maksim Iljin.

          11.2. Sinimäe Põhikooli hoolekogu tegevusest
          Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.

          11.3. HTM akti täitmisest
          Ettekandja haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv.