« Tagasi

KONKURSS Narva-Jõesuu linna Vaivara Lasteaia direktori kohale

Tööülesanded

Direktori peamised tööülesanded on:

• talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesannete täitmine;
• lasteasutuse tulemusliku ja häireteta töö ning linna ja asutuse arengukava, õppekava ja
kodukorra täitmise tagamine;
• õppe- ja kasvatustegevuse ning muu lasteasutuse igapäevaelu korraldava tegevuse sh. asutuse
arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest vastutamine;
• linnavalitsusele lasteasutuse kalendriaasta eelarve ja investeeringuvajaduste koostamine ja
õigeaegne esitamine ning selle täitmise järgimine;
• lasteasutuse esindamine.

Loe lähemalt SIIT …