« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 37. istung toimub 30. septembril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 37. istung toimub 30. septembril 2020 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 heakskiitmine  (1-2/145  eelnõu)
  Ettekandja arendus- ja planeeringuspetsialist Olga Batluk.
 2. Viivikonna külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (1-2/144 eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 3. Sirgala külas liikluspinna ruumikuju muutmine ja uue liikluspinna kehtestamine (1-2/142  eelnõu)
  Ettekandja aseinnapea Sergei Solovjov.
 4. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 02.05.2019 määruse nr 62 „Kohanime määramise kord" muutmine (1-2/139 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 23.05.2018 määruse nr 39 „Konkursi „Narva-Jõesuu linna kaunis kodu" läbiviimise kord" muutmine (1-2/137  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 21.03.2018 määruse nr 33 "Narva-Jõesuu linna koolieelsete lasteasutuste lapsevanema osalustasu määra suuruse kehtestamine " muutmine (1-2/125-1  eelnõu)
  Ettekandjad haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv ja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 7. Narva-Jõesuu lasteaia Karikakar, Vaivara Lasteaia ja Sinimäe Põhikooli toidupäeva maksumuse kinnitamine  (1-2/141  eelnõu)
  Ettekandjad haridus- ja kultuurinõuniku kt Imre Liiv ja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse hüpoteegikande muutmiseks ja hoonestusõiguse osa võõrandamisel täiendava hüpoteegiga koormamiseks (1-2/143  eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 9. Hoonestusõiguse seadmine otsustuskorras I.K (isikukood xxxxxxxxxxxxx) kasuks linna omandis olevale kinnistule aadressil Suur-Lootsi tn 5 (katastritunnus 51401:001:0045) Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn  (1-2/140  eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 10. Narva-Jõesuu Linnavolikogu alalise komisjoni koosseisu muutmine (1-2/146  eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 11. Uue Narva-Jõesuu linna põhimääruse arutelu (1-2/147 eelnõu )
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel.
 12. Muud küsimused