6.07.18
 

Parkimine Narva-Jõesuus on tasuline 1. maist kuni 30.septembrini. 

 

Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linn on üks tasuline parkimise ala. Parkimine on lubatud kohtades, kus ei ole seda keelavaid liiklusmärke või ei ole vastuolus liiklusseaduses peatumisele ja parkimisele kehtestatud üldiste põhimõtetega.

 

Parkimistasu tuleb maksta mootorsõiduki eest, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

 

Parkimistasust vabastuse (alalised elanikud) AVALDUS ...

Kui mootorsõiduki juht on parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andnud, siis tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest.

Parkimise piletite hinnad:

Päevapilet - 3 eurot (kehtib ostu hetkest ostupäeva kella 20-ni),

Kuupilet - 30 eurot (kehtib ostu hetkest 30 päeva, kuid mitte kauem kui 30.09.2018),

Hooajapilet (01.05-30.09) - 100 eurot (kehtib ostuhetkest kuni 30.09.2018)

Narva-Jõesuu Linnavalitsus korraldab parkimise hooajapiletite soodusmüügi:

ostes perioodil 16.04. - 07.05. maksab hooajapilet 25 eurot,

ostes perioodil 08.05. – 03.06. maksab hooajapilet 35 eurot.

Kõik parkimispiletid vormistatakse elektroonselt

I Alalised elanikud

Narva-Jõesuu alaline elanik, kes on maksuobjekti (mootorsõiduki) omanik või selle vastutav kasutaja, võib taotleda parkimistasu maksmisest vabastust, kui ta on rahvastikuregistri andmete järgi enne tasulise parkimise perioodi algust 1. jaanuari seisuga Narva-Jõesuu linna elanik või on omandanud jooksva aasta jooksul Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuva kinnisvara ja registreerinud ennast rahvastikuregistris Narva-Jõesuu linna elanikuks. Parkimistasu vabastuse saamiseks saab kirjaliku taotlust esitada alates 16.aprillist e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee Taotluses tuleb märkida ära:

 • nimi ja perekonnanimi;
 • isikukood;
 • mootorsõiduki registreerimismärk. (Juhul kui perekonnas on mitu autot, palume nende numbrid kirjutada ilma vahedeta, näiteks: 987ABC;659JUG; jne);
 • mobiiltelefoni number.

Peale esitatud andmete kontrollimist saadetakse Teile E-kiri  elektroonse parkimispileti olemasolu kohta. Kui sõiduvahend on kantud registrisse mõnes teises riigis, tuleb taotlusele lisada auto tehnilise passi koopia.

Parkimistasu korra § 7 lõike 9 kohaselt ei vabastata parkimistasu maksmisest või tühistatakse see, kui taotleja on parkimistasu maksmisest vabastamise taotlemisel:

 1. esitanud teadvalt valeandmeid;
 2. esitatud avalduses puudulikud andmeid;
 3. jätnud lisamata tõendi, mis kinnitaks parkimistasu § 7 lõikes 1 parkimistasu maksmisest vabastamise aluse olemasolu;
 4. on Narva-Jõesuu linna kohalike maksude osas maksuvõlglane.

Seega, näidates nimekirjas autode numbreid, mis kuuluvad teistes linnades elavatele sõpradele või sugulastele, võite te jääda ilma tasuta parkimispiletist sellel hooajal.

Palun alustage taotluste esitamist kindlasti peale 16. aprilli!

Haagise, mootorratta ja mopeedi eest alates 2018 parkimistasu ei pea maksma.

II Parkimine mobiiliga

M-pileti soetamiseks on vaja saata SMS numbrile 1902 tekstiga, kas:

 • Päevapilet NJ (näiteks 123ABC NJ) - maksumus 3 eurot;
 • Kuupilet NJKUU (näiteks 123ABC NJKUU) – maksumus 30 eurot;
 • Hooajapilet NJSUVI (näiteks 123ABC NJSUVI) – maksumus:

soodusperioodil 16.04. kuni 07.05.2018 – 25 eurot;

soodusperioodil 08.05. kuni 03.06.2018 –  35 eurot;

alates 04.06.2018 – 100 eurot.

Vastuseks saate tekstisõnumi kinnitusega, et auto on pargitud nimetatud parkimistsooni ja parkimise alustamise aja.

NB! Autonumber (123ABC) kirjuta kindlasti kokku. Autonumbri ja parkimistsooni nimetuse vahele jäta tühik.

NB! Päevapileteid saab osta alates 01.05.2018.a

NB! Enne 01.05.2017.a ostetud parkimispilet kehtib alates 01.05.2018.a kuni 30.09.2018.a

Vastuseks saad tekstisõnumi kinnitusega, et auto on pargitud nimetatud parkimistsooni ja parkimise alustamise aja.

NB! Päevapileti soetamisel pole vaja parkimise lõpetamiseks helistada, kuna see lõpeb automaatselt kell 20:00, Teil on aga võimalik auto teisse kohta parkida.

Mobiiltelefoniga parkides jälgige, et sisestate õigesti auto registrinumbri!

Viivis parkimisreeglite rikkumise eest on 31 eurot.

Vaie viivistasu otsuse peale 

Kõigis tasulist parkimist puudutavates küsimustes palume pöörduda Narva-Jõesuu Linnavalitsusse elektronposti aadressil: parkla@narva-joesuu.ee, või telefonil 5385 8604.

 

Toimetaja: ALAR TASA