17.05.19

6.1 Tasulise parkimise periood

Narva-Jõesuu linnas on parkimine 1. maist kuni 30.septembrini TASULINE.

6.2 Mille eest maksta

Parkimistasu tuleb maksta mootorsõiduki eest, v.a selle haagis ja AM- ja A-kategooria mootorsõidukid.

6.3 Parkimistsoonid

Narva-Jõesuu linnas on üks tasuline parkimise ala.

6.4 30 mintutit tasuta parkimist

Parkimise algusaja kirjalikult või parkimiskella abil teada andmisel tekib parkimistasu maksmise kohustus 30 minuti möödumisel parkimise alustamise hetkest. Parkimise algusaeg paigutada juhipoolse armatuurlauale selliselt, et see oleks kontrollijale väljast nähtav.

6.5 Pileti hind

Päevapilet - 3 eurot (kehtib ostu hetkest ostupäeva kella 20-ni),

Kuupilet - 30 eurot (kehtib ostu hetkest 30 päeva, kuid mitte kauem kui 30.09.2019),

SOODUSHINNAGA PERIOODI HIND

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestas 2019. aastaks hooajapileti soodushinna ja müügiperioodi alljärgnevalt:

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kehtestas 12.03.2019 oma korraldusega nr 111 2019. aastaks hooajapileti soodushinna ja müügiperioodi alljärgnevalt:
müügiperioodil 1. mai kuni 15. mai 2019 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 27 eurot;
müügiperioodil 16. mai kuni 31. mai 2019 on hooaja parkimispileti soodushinnaks 37 eurot.
Piletimüük avatakse alates 1. maist 2019.

6.6 PILETI OSTMINE MOBIILIGA

(osta saavad Eesti mobiilioperaatori kliendid) M-pileti soetamiseks on vaja saata SMS numbrile 1902 tekstiga, kas:

Päevapilet NJ (näiteks 123ABC NJ) - maksumus 3 eurot;

Kuupilet NJKUU (näiteks 123ABC NJKUU) – maksumus 30 eurot;

Hooajapilet NJSUVI (näiteks 123ABC NJSUVI) – maksumus:

NB! Sõnumi õigesti sisestamisel, saate vastuseks tekstisõnumina kinnituse, et auto on pargitud Teie poolt määratud piletikoodiga ja parkimise alustamise aja.

NB! Autonumber (123ABC) kirjuta kindlasti kokku. Autonumbri ja piletikoodi nimetuse vahele jäta tühik. Enne sõnumi saatmist kontrollige, et sisestate õigesti auto registrinumbri ja piletikoodi!

NB! Mobiiliga päevapileti soetamisel pole vaja parkimise lõpetamiseks helistada, kuna see lõpeb automaatselt kell 20:00. Uuesti sõnumi saatmisel vormistatakse automaatselt parkimise pilet järgmiseks päevaks.

NB! Päevapileteid saab osta alates 01.05.2019.a

Käitumisjuhis, kui SMS pileti soetamisel on eksitud sõnumi saatmisel.
1. Esitada e-kirja teel Menetlusteenistusele avaldus, milles näidata ära, milliselt telefoninumbrilt teenust telliti ja sõiduki number, mis valesti läks.
Menetlusteenistus esitab selle Telia Eesti AS'ile tehingu tühistamiseks. Sellisel juhul ei lisata Teie kuu arvele valele sõiduki numbrile tellitud sooduspileti eest piletimaksumust.
2. Õigele sõidukile sooduspileti tellimiseks saata uus sõnum, kuid juba õige numbriga.

Parkimistasu maksmata jätmisel on viivis (trahv) 31 eurot.

Parkimist puudutavates küsimustes palume pöörduda Menetlusteenistusse elektronposti aadressil: parkla@narva-joesuu.eevõi telefonil 5385 8604.

6.7 PARKIMISAUTOMAAT

HETKEL VEEL OSTA EI SAA

Selle aasta suve alguseks plaanime võtta kasutusele esimesed parkimispiletiautomaadid. Parkimispiletiautomaatide kasutusele võtt võimaldab maksta parkimispileti (päevapilet, kuupilet, perioodipilet) eest ja parkimistrahvi.

6.7.1 Maksta saab 10 sendi, 20 sendi, 50 sendi, 1 euro ja 2 euro müntidega ning maksekaardiga ja viipemaksega. Sellel aastal paigaldame kaks aparaati.

6.7.2 Ühe aparaadi paigutame J.Poska tänava parkla lähedusse ja teise aparaadi paigutame L.Koidula parklasse, linnakaardi stendi juurde. Esimese aparaadi loodame saada kasutusvalmis 1. maiks ja teise aparaadi 1. juuniks.

Ühe aparaadi paigutame J.Poska tänava parkla lähedusse, mille loodame saada kasutusvalmis 1. maiks.

Teise aparaadi paigutame L.Koidula parklasse, linnakaardi stendi juurde, mille loodame saada kasutusvalmis 1. juuniks.

 

7. ELANIKULE

7.7.1 2019. aastal saab Narva-Jõesuu linna elanik sõidukile parkimistasu vabastust taotleda elektrooniliselt siit: VAJUTA SIIA

7.7.2 Taotlused mis on esitatud enne 30.aprilli 2019, vormistatakse parkimisload hiljemalt 30. aprill 2019. a..

7.7.3 Taotlused mis on esitatud alates 1.mai 2019 vormistatakse parkimisload 5 tööpäeva jooksul.

7.7.4 Kinnitus parkimisloa vormistamise kohta edastatakse taotleja e-posti aadressile.

8. Viivistasu vaidlustamine

Kui liiklusseaduse 88 lõikes 2 nimetatud isik leiab, et viivistasu otsusega on rikutud tema õigusi, võib ta pöörduda vaidega Menetlusteenistusele või esitada kaebuse halduskohtule.

Elektrooniliselt esita vaie SIIT

Juhul, kui esitate vaide paberkandjal, siis tuleb see esitada Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn.

NB! Kui soovite esitada vaide elektrooniliselt, siis tuleb see eelnevalt digitaalselt allkirjastada. Võimaluse korral muutke enne digitaalselt allkirjastamist vastulause fail pdf formaati ja pärast digitaalset allkirjastamist edastage see e-posti aadressile: parkla@narva-joesuu.ee. Vaide kättesaamise kohta antakse Teile teie poolt saadetud aadressile kinnitus.

Toimetaja: ALAR TASA