Võlanõustamisteenus

10/2/23

Teenus on suunatud inimestele, kellel on tekkinud või tekkimas võlgnevus ning kes ei ole iseseisvalt võimelised tekkinud võlgnevustega toime tulema. Võlanõustamisteenuse eesmärgiks on nõustada, kuidas võlgadega seaduslikult toime tulla ning ennetada ja leevendada võlgade tagajärjel tekkivaid muid sotsiaal- ja majanduslikke ning tervislikke probleeme. Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.

Soovist saada teenust pöörduda sotsiaalosakonna või projektijuhi poole e-posti teel veronika.stepanova@narva-joesuu.ee või tel. 5853 8424.

Võlanõustaja poole tuleb pöörduda juhul kui:

  • sa ei tea, kuidas oma sissetulekuga toime tulla;
  • sul võivad tekkida probleemid laenude tagasimaksmisel;
  • oled võtnud SMS-laenu, muid lühiajalisi laene või kasutanud krediitkaarte ja ei suuda võetud laene tagasi maksta;
  • oled hädas eluasemelaenude tagasimaksmisega;
  • oled saanud laenukohustuste täitmata jätmise tõttu kohtukutse või konto on arestitud;
  • oled hädas üüri ja kommunaalmaksete tasumisega;
  • on muid probleeme, mis on seotud tekkinud võlgadega.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Veronika Stepanova, veronika.stepanova@narva-joesuu.ee, tel 5853 8424

Taotlus