1/16/19

MAAMAKS

Maamaksu määr Narva-Jõesuu linnas on 2,5 % maa maksustamishinnast aastas.

Maamaksust vabastamine

Linnas on täielikult vabastatud avalduse alusel maamaksu maksmisest represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse mõistes Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil tema kasutuses oleva elamumaa osas.

Maamaksuvabastust annab linnavalitsus tingimusel, et maamaksuvabastuse taotleja elukoha andmed rahvastikuregistri andmetele ühtuvad krundi asukoha andmetega ning taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi-, üüri- või muu tulu.

Maamaksuvabastamine ei laiene aiandusühistute, garaažide ja korteriomandi juurde kuuluvale elamule.

Maamaksusoodustus kehtib elamumaale kuni 0,1 ha (1000 m²) ning maksuvabastuse summa on 28.76 eurot.

REKLAAMIMAKS

Author: ALAR TASA