7/31/19

 

  Nimi Kontaktandmed
linnasekretär Monika Tinno

359 9587, 5885 4254

monika.tinno@narva-joesuu.ee

 

Vastavalt Notariaadiseaduse § 53 linnasekretäri pädevuses on järgmised tõestamistoimingud:

  • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamine
  • ning pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja ning pensioni ja toetuste teise isiku arveldusarvele kandmise avalduse tõestamine

Riigilõiv dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel on 0,63 eurot.

Author: ALAR TASA