Sotsiaaltransporditeenus

12/22/22

Sotsiaaltransporditeenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Alates 01.01.2023 sotsiaaltransporditeenus Narva-Jõesuu linna muutub tasuliseks.

Narva-Jõesuu linnavalitsuse 15.11.2022 korraldusega nr 431 kehtestatud sotsiaaltranspordi teenuse omaosalustasu  kasutuskorra kohta (sõit edasi-tagasi) järgmiselt :

  • Narva-Jõesuu linna piires 3 eurot;
  • Ida-Viru maakonna piires, va Narva ja Sillamäe igale teenusesaajale on 10 eurot;  
  • Narva linna ja Sillamäe linna on 5 eurot;  
  • väljaspool Ida-Viru maakonda 30 eurot.  

Teenuse saaja saatja omaosalus on 50% punktist kehtestatud omaosalustasust.
Omaosalustasu maksmisest on vabastatud puudega lapsed saatjatega.
Sotsiaalteenuse eest saab tasuda arve alusel või sularahas bussijuhile enne sõitu. Bussijuht väljastab selle kohta kviitungi.

Teenust on õigust taotleda rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linnas alaliselt elavatel puudega või eakatel inimestel, kes vajavad tervislikust seisundist või puudest tulenevalt transporti ning kellel ei ole võimalik: kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot või transporti iseseisvalt korraldada.

Sotsiaalbussi kasutamise vajadusel palume võtta ühendus sotsiaaltöö peaspetsialistiga Sirje Neeme, tel 359 9589, mob 5884 7374.

Õigusaktid:

Kontaktisik:

Sirje Neeme, sirje.neeme@narva-joesuu.ee , tel 359 9589, mob 5884 7374

Taotlus