KOV valimised 2021

9/8/21

Valimisringkond, volikogu liikmete arv

Volikogu võttis 30.06.2021 istungil vastu otsuse nr 186, millega

 • Määrati Narva-Jõesuu Linnavolikogu järgmise koosseisu liikmete arvuks 17
 • Moodustati 17. oktoobril 2021 toimuvaks Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimiseks üks valimisringkond numbriga 1, mille piiriks on Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumi piir.
 • Määrati Narva-Jõesuu linnas valimisringkonnas nr 1 mandaatide arvuks 17.

Info valimisjaoskondade asukohtade ja lahtioleku kohta Riigi Teatajas ...

Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon

Volikogu kinnitas 30.06.2021 istungil Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni koosseisu

Valimiskomisjoni koosseis:

 • komisjoni esimees linnasekretär Monika Tinno  monika.tinno@narva-joesuu.ee, tel 359 9587, mobiil 5885 4254;
 • komisjoni aseesimees Eret Laht eret.laht@narva-joesuu.ee, tel 392 9006, mobiil 5356 1778;
 • liikmed Olga Kronk, Marta Lambakahar, Helgi Kärsten
 • asendusliikmed: Angelina Liiv, Erika Pällo

Valimiskomisjoni asukoha aadress on Jaan Poska tn 26 2. korrus, Narva-Jõesuu linnavalitsuse hoone Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn.

Valimiskomisjoni tööajad (kinnitatud valimiskomisjoni 10.08.2021 otsusega nr 2)

 • kohaliku omavalitsuse volikogu valimiseks kandidaatide registreerimiseks esitamise algusest kuni kandideerimisest loobumise viimase päevani, so 18. augustist kuni 15. septembrini 2021 (k.a) tööpäevadel (v.a 7. ja 9. september 2021) E, T, N ja R kell 9.00 – 10.30, K 17.00 – 19.00;
 • 7. septembril 2021 kell 9.00 – 10.30 ja 14.00 – 18.00;
 • 9. septembril 2021 kell 9.00 – 10.30 ja 14.00 – 19.00;
 • 16. septembrist 2021 kuni valimispäevani (17. oktoobrini 2021) igal teisipäeval kell 9.00 – 10.30.
 • valimispäeval, 17. oktoobril 2021 kell 9.00 – 23.00.
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 kuni 15.00
 • 9. septembril 2021 kell 18.00 toimub kandidaatide registreerimine ja erakondade, valimisliitude ning üksikkandidaatide järjekorra andmise liisu heitmine.
 • 18. oktoobril 2021 kell 10.00 toimub häälte teistkordne ülelugemine Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis asukohaga Narva-Jõesuu linn Narva-Jõesuu linn Jaan Poska tn 26.

Valimisliitude registreerimise otsustusi teeb valimiskomisjon jooksvalt vastavalt nõuetekohaste dokumentide esitamise järjekorrale.

Vastavalt töö mahule ja vajadusele koguneb komisjon toiminguid ja otsustusi tegema ka väljaspool kinnitatud aega.

Valimiskomisjoni protokollid

Valimiskomisjoni otsused