Kodud tuleohutuks

3/31/22

Meil on heameel teada anda, et projekt „Kodud tuleohutuks" jätkub 2022. aastal.

Päästeametil koostöös Siseministeeriumi ja kohalike omavalitsustega on käimas toimetulekuraskustes olevatele inimestele suunatud projekt, millega soovitakse muuta kodud Eestis tuleohutuks. Sel aastal fookuses on elektrisüsteemid ja elektrisüsteemide parandamisega seotud tegevused.

Leibkond, kellele toetus suunatakse

 • Toimetulekuraskustes leibkonnad (KOV hinnangul);
 • Lastega pered, eelkõige lasterikkad;
 • Puuetega inimesed;
 • Eakad, eelkõige üksi elavad eakad;
 • Erand: juhtumipõhine lähenemine (näiteks on juhtunud peres hiljuti sündmus, mis on mõjutanud leibkonna majanduslikku seisu vms, hiljuti juhtunud tulekahju vmt);
 • Seadmete ja vahendise osas kõik.

Mida toetakse projekti raames:

 • Olemasoleva küttekolde ja - seadme parandamine;
 • Vana küttekolde ja – seadme lammutamine ning uue ehitamine ja/või paigaldamine;
 • Korstnapühkimise teenus;
 • Eksperthinnang;
 • Elektrisüsteemi parandamine;
 • Elektriaudit;
 • Gaasiseadmete parandamine ja vahetamine;
 • Tuleohutust tagavate seadmed ja vahendite paigaldamine (nt suitsuandur, esmased tulekustutusvahendid (tuletekk ja tulekustuti), vingugaasiandur, temperatuuriandur, rasksüttiv sisustus, temperatuuriandur, pliidivalvur, puuetega inimeste häiresüsteemid jmt);
 • Vajaduspõhine / muu (eeldab detailset vajaduse kirjeldus).

Oma soovist osaleda projektis anna teada hiljemalt 24.03.2022. aastal telefonil 5853 8424 Veronika Stepanova, e-post: veronika.stepanova@narva-joesuu.ee