Narva-Jõesuu Koidu 25 vee-ja kanalisatsiooni, kütte-ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimisprojekti koostamine

Lugupeetud pakkuja! Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel „ Narva-Jõesuu linna Koidu tn 25 hoone vee-ja kanalisatsiooni ning kütte-ja ventilatsioonisüsteemide...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 02.12.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 02.12.2015 korralise istungi päevakord:   Loa andmine riigihanke „Koolibuss 2016-2018" korraldamiseks  ja volituste andmine hankelepingu...

I Advent

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 27. istung toimub 25.11.2015.a kell 15.00

Päevakorra eelnõu: Ehitise peremehetuks tunnistamise ja hõivamise menetluse algatamine; ettekanne O.Batluk Narva-Jõesuu linna 2015. a V lisaeelarve I lugemine; ettekanne...

Otsime lehekandjat

Järgmiseks aastaks vajab Narva-Jõesuu Linnavalitsus linna ajalehe Narva Jõesuu linnas asuvate postkastidesse laiali kandjat. Kui oled tubli, töökas ja kohusetundlik, siis ootame Sind meile...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 19.11.2015.a kell 08.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 19.11.2015 korralise istungi päevakord:   1. Kesk tn 3 asuva hoone bilansimaksumuse muutmine ning amortisatsiooni  määramine 2. Korvtõstuki...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 11.11.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11.11.2015 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 17.12.2008 määruse nr 107 "Narva- Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 04.11.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 04.11.2015 korralise istungi päevakord:   1. Narva-Jõesuu linna Kalda tänava arvele võtmine uue maksumusega ja amortisatsiooni määramine 2....

2015.aasta jõulutoetusest pensionäridele

Narva-Jõesuu Linnavalitsus maksab detsembris jõulutoetust kõigile pensionäridele. Kõik alla 63 aastased isikud, kes saavad pensioni (ennetähtaegset  vanaduspensioni,...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 28.10.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 28.10.2015 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016  õppeaastaks ...

28.10.2015.a. algusega kell 15.00 toimub Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 26. istung

28.10.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 26. istung   Päevakorra eelnõu:   Narva-Jõesuu...

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala DP lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek

Narva-Jõesuu linna Vana 5 kinnistu ja piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendusi tutvustav väljapanek. Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et on...

Linda tn 10 ja 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala DP lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek

Narva-Jõesuu linna Linda tn 10 , Linda tn 10c kinnistute ja nendega piirneva reformimata maa-ala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav väljapanek. ...

Narva-Jõesuu Hirve 11, Hirve 13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu algatamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 243 on algatatud Narva-Jõesuu linna Hirve tn 11, Hirve tn 13 kinnistute ja lähiala detailplaneering. Planeeritava ala pindala on...

J.Poska 56 kinnistu detailplaneeringu tühistamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 23.09.2015.a korraldusega nr 244 on tühistatud Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.01.2015.a korraldus nr 8 „Narva-Jõesuu linna Jaan Poska tn 56 kinnistu...

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 21.10.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.10.2015 korralise istungi päevakord:   Narva-Jõesuu lasteaia „Karikakar"  hoolekogu koosseisu kinnitamine 2015/2016 õppeaastaks ...
Näitan: 641-660
Elemente lehe kohta 20
of 40