Üldharidus- ja huvikoolide õppekorraldusest alates 18. maist 2020

12. mail toimunud Narva-Jõesuu linnavalitsuse istungil oli arutuse all Narva-Jõesuu üldharidus- ja huvikoolide õppekorralduse jätkamise küsimus alates 18. maist kuni õppeaasta lõpuni.

Otsustati, et Narva-Jõesuu üldhariduskoolides ja huvikoolis jätkub kuni õppeaasta lõpuni distantsõpe, kuid alates 18. maist on võimalik erandjuhtudel korraldada individuaalseid so. üks-ühele kontakttunde ja väiksema õpilaste hulgaga (korraga klassiruumis mitte üle 10 õpilase) eksamieelseid konsultatsioone.

Koolitoiduga jätkatakse koolides kuni 05. juunini kaasaarvatult.

 2020. a koolide lõpupeod ja suvelaagrid jäävad juunikuus ära. Koolid korraldavad lõputunnistuste üleandmise või kättetoimetamise nii, et oleks tagatud ohutusmeetmed.

Koolivaheaeg algab sel aastal plaanipäraselt, 10. juunil.

Huvikeskuses, sealhulgas muuseumides, raamatukogudes, noortekeskuses ja sporditegevuses (nii sise-, kui ka välistingimustes) mänguväljakutel kehtivad samad ohutusnõuded, mis koolides ja huvikoolis - siseruumides on lubatud üksnes üks-ühele tegevused ning õues tuleb tagada 2+2 nõude täitmine.

Isiklik hügieen, desinfitseerimine ja töötajate isikukaitsevahendid peavad saama ka edaspidi kogukonna sotsiaalse vastutustunde tugisambaks.