Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniga liitumise toetus alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel

Vastavalt Keskkonnaministeeriumi pressiteatele, saavad maikuust alates Keskkonnainvesteeringute Keskusest taotleda toetust ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Toetuse suurus lähtub sarnaste ehitustööde keskmisest maksumusest ning sõltub ehitustööde mahust ning rajatava torustiku pikkusest. Toetuse osakaal on 66% standardiseeritud ühikuhinnast. Toetuse summad on määrusega fikseeritud ning jäävad vahemikku 1132-3792 eurot.

Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustööde, sh veemõõdusõlmede rajamiseks, varasemalt tehtud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või pärast 21.05.2018 ehitatud elamutega kinnistule torustiku, omapuhasti või kogumismahuti rajamiseks.

Narva-Jõesuu linnas on alla 2000 tarbijaga Olgina, Sinimäe ja Vaivara reoveekogumisalad. Reoveekogumisalade ja asulate/küla piir ei ühti.

Kontrollida, kellel on võimalik taotleda toetust ning taotlemisega seotud info on Keskkonnainvesteeringute Keskuse kodulehel: https://kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine