Töökohtumine Cumulus Consulting OÜ ekspertidega

Narva-Jõesuu linnavalitsus sõlmis tänavu märtsis lepingu Cumulus Consulting OÜga Narva-Jõesuu linna uue haridusasutuse hoone teostatavus-tasuvusanalüüsi (TTA) koostamiseks. Tegu on olemasolevate haridusasutuste s.o Narva-Jõesuu põhikooli ja lasteaia Karikakar ühe katuse alla viimise idee analüüsiga. Tulemus peaks andma vastuste variandid, et millise hariduskorraldusliku mudeliga oleks demograafilisi trende silmas pidades mõistlikum edasi minna.

Täna, 2. juunil esitlesid Cumulus Consulting OÜ eksperdid Narva-Jõesuu linnavalitsuses  kogutud andmetele põhinevaid esmaseid tulemusi, sealhulgas tutvustati piirkonna haridusmaastiku hetkeolukorda, arengusuundi ning kavandati lähikuude jätkutegevusi.

Cumulus Consulting OÜ on haridusvõrgu arengukava koostamist abistavaid prognoose koostanud ka mitmete teiste omavalitsuste jaoks, sealhulgas Läänemaal ja Tallinnas, Põhja-Pärnumaa vallas ja Pärnu linnas.

 (Põhjalikumalt saab lugeda ajalehe MEIE LEHT juunikuu numbris)

 

IMRE LIIV

Narva-Jõesuu linnavalitsuse

hariduse ja kultuuri nõunik