Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 30. istung toimub 26. veebruaril 2020 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve II lugemine (muudatusettepanekud 1-2/106)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutov.
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 22.11.2017 määruse nr.2 „Narva-Jõesuu Linnavolikogu hüvitised ja hüvitiste maksmise kord" muutmine (1-2/104 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu aseesimees Inge Muškina
 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.oktoober 2019.a otsuse nr 122 „Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse" muutmine (1-2/103 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu aseesimees Inge Muškina
 1. Projekti „Sinimäe vaatetorni ehitamine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/105eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov 
 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Kalda tn 32, 32a, 36 ja 38 kinnistute detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine ning avaliku väljapaneku korraldamine (1-2/97-1eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 1. Seisukoha võtmine Sillamäe Linnavolikogu 26.november 2019 otsuse  nr 89  „Haldusüksuse piiride muutmise ettepaneku esitamine Narva-Jõesuu Linnavolikogule" kohta
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel
 1. Muud