Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 29. istung toimub 31. jaanuaril 2020 algusega kell 15.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Aktsiaselts KA Vaiko ärinime ja põhikirja muutmine (1-2/93  eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 2. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga KA Vaiko perioodiks 2020-2024 (1-2/91 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov

 1. Kinnistule Suur-Lootsi tn 2, Narva-Jõesuu linn Vitarsis OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse  tingimuste muutmine (1-2/84-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 2. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve I lugemine (1-2/87-1 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linnapeale tasu määramine
  Ettekandja linnavolikogu esimees Aare Objartel (1-2/96 eelnõu)
 4. Pikaajalise rahalise kohustuse võtmine ja loa andmine liisingulepingu sõlmimiseks (1-2/95 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/86 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 6. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarvest finantseeritavate sotsiaaltoetuste piirmäärade ja määrade kehtestamine (1-2/94  eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 7. Haridus- ja noorsootöökomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Natalja Mjatšina.
 8. Muud