Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 26. istung toimub 30. oktoobril 2019

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 26. istung toimub 30. oktoobril 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 1. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta teise lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/75 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 2. Narva-Jõesuu linna jäätmekava 2019-2025 vastuvõtmine (1-2/73 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 3. Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduseeskiri (1-2/74 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 4. Nõusoleku andmine planeerimismenetluse läbiviimiseks (1-2/78-1 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 5. Projekti „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" omafinantseeringu kinnitamine (1-2/77 eelnõu)
  Ettekandja arendusspetsialist Angelina Liiv.
 6. Loa andmine „Narva-Jõesuu Linnavalitsuse bürooruumidesse J.Poska 26, Narva-Jõesuu linn täiendava mööbli soetamine" lihthanke läbiviimiseks (1-2/82 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 7. Narva-Jõesuu linnavara (linna saun, Koidu tn 1) tähtajaliselt tasuta kasutusse andmine (1-2/71 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 8. Linnavara kasutusse andmine (Laadur telescop EKF Handler FH 7.425, inventari number LV-155400250) (1-2/72-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 9. Narva- Jõesuu linna ja AS KA VAIKO vahel võlgnevuse tasumise lepingu tingimuste heakskiitmine ja lepingu sõlmimisel esindaja määramine (1-2/76 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 10. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu Laste Muusika-ja Kunstikooli hoolekogu liikmeks (1-2/81 eelnõu)
  Ettekandja haridus- ja spordispetsialist Imre  Liiv.
 11. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine IVOL-i üldkogu koosseisu (1-2/80 eelnõu)
 12. Narva-Jõesuu linna esindajate nimetamine ELVL-i üldkoosolekule ja volikogusse (1-2/79 eelnõu)
 13. Kultuuri- ja spordikomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Kai Kiiver
 14. Muud