Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 24. istung toimub 28. augustil

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 24. istung toimub 28. augustil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022" muutmine (55 eelnõu; 55-1 parandatud eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 2. Kehtivat üldplaneeringut muutva Auvere külas asuva Õlitehase maa-ala detailplaneeringu kehtestamine (58 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 3. Narva-Jõesuu linnas liikluspinna ruumikuju ja nime määramine (57 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 4. Volituse andmine Narva-Jõesuu linnavalitsusele toimingute tegemiseks ning võimaliku õigusvaidluse pidamiseks (56 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 5. Revisjonikomisjonile ülesande andmine Sihtasutuses Vaivara Kalmistud revisjoni läbiviimiseks (59 eelnõu)
 6. Muud