Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise korrast

Narva-Jõesuu Linnavalitsus annab teada, et vastavalt Narva-Jõesuu Linnavolikogu 25.09.2019 vastu võetud määrusele nr 70 saavad Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja linnas registreeritud eramajade omanikud taotleda toetust uues korras toodud tingimuste alusel alates 03.02.2020.

        Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise uue korraga saab tutvuda linna kodulehel aadressil narva-joesuu.ee - juhtimine - eeskirjad ja korrad - Link Narva-Jõesuu Linnavolikogu kehtivatele õigusaktidele - Narva-Jõesuu linna territooriumil asuvate korteriühistute ja eramajade toetamise kord (üldnimekirjas toodud kolmas link ülevalt). Selle korra venekeelse versiooni võib alla laadida linna kodulehelt: narva-joesuu.ee > Arendus ja planeerimine > Eeskirjad ja korrad.

        Täiendavate küsimuste korral palume võtta ühendust Narva-Jõesuu aselinnapea Sergei Solovjoviga, tel.53490081, e-posti aadress: sergei.solovjov@narva-joesuu.ee.

Infotunnid toimuvad:

3. veebruaril kell 17:30 Narva-Jõesuu linnas aadressil Kesk tn 3 (valge saal).

4. veebruaril kell 17:30 Olgina alevikus aadressil Narva mnt 12 (Olgina rahvamaja).

5. veebruaril kell 17:30 Sinimäe alevikus aadressil Pargi tn 2 (endine vallamaja).