Uudised

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 17. istung toimub 19. detsembril 2018 algusega kell 17.00 Valges saalis aadressil Kesk 3, Narva-Jõesuus.

Päevakorra projekt:

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ ja selle tegevuskava 2019-2023 heakskiitmine (eelnõu)
  Ettekandja Angelina Liiv
 2. Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu ja  keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 3. Loa andmine Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu koostamise hanke läbiviimiseks (eelnõu)
  Ettekandja Raim Sarv
 4. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta eelarve, esimene lugemine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 5. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta neljanda lisaeelarve vastuvõtmine (eelnõu)
  Ettekandja Anžela Jakutova
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 08.11.2017 määruse „Narva-Jõesuu linna põhimäärus" muutmine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 7. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 8. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse liikmete kinnitamine (eelnõu)
  Ettekandja Maksim Iljin
 9. Esindaja nimetamine Narva-Jõesuu Laste Muusika- ja Kunstikooli hoolekogu liikmeks (eelnõu)
  Ettekandja Veikko Luhalaid
 10. Muud
  - Jaan Poska tn 26 Narva-Jõesuu üürilepinguga Alpter Invest OÜ-ga tutvumine;
  - vastus volikogu liikme järelpärimisele.