Uudised

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda EAS-i poolt toetatava meetme "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" tegevusest „Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks" riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 197167.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 14:00.