Uudised

Narva-jõesuu linna arengukava eelarvestrateegia osas muutmise eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 03.07.2019 korralduse nr 333  "Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.10.2018 määruse nr 45 "Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022"  eelarvestrateegia osas muutmise eelnõu heakskiitmine ja avalikule väljapanekule suunamine" kohaselt toimub Narva-Jõesuu linna  eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu avalik väljapanek 04.07.2019 - 17.07.2019 Narva-Jõesuu linna kodulehel http://narva-joesuu.kovtp.ee (arengukava rubriigis).

Avaliku väljapaneku ajal ootame eelarvestrateegia muutmiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee või postiaadressile Narva-Jõesuu linnavalitsus, Koidu tn 25, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

Narva-Jõesuu linna eelarvestrateegia 2020-2023 eelnõu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 24.07.2019 kell 17.00 Valges saalis (Kesk tn 3 Narva-Jõesuu).

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus