Uudised

Kaasava eelarve ettepanekute esitamine lõpeb 30.04.2019!

Narva-Jõesuu Linnavolikogu võttis 30.01.2019 vastu Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise korra  (https://www.riigiteataja.ee/akt/409022019026).                   
Kaasava eelarve objektiks on Narva-Jõesuu linnaga seotud investeeringuobjekt, mis peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida järgnevate aastate eelarvetele ebamõistlikke kulusid. Käesoleval aastal on võimalik esitada ettepanekuid ka tegevuse või ürituse korraldamiseks, millest saavad rõõmu kõik linna inimesed. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kaasava eelarve suurus on     40 000 eurot.

Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kaasava eelarve menetlemiseks on kinnitatud järgmine ajakava:
01.-30.04.2019 ettepanekute esitamine.
02.-15.05.2019 ettepanekute avalikustamine
16.-22.05.2019 ettepanekute läbivaatamine
27.05.-05.06.2019 hääletamine.
10.06.2019 tulemuste avalikustamine kodulehel

Ettepanekuid saab teha igaüks. Ettepanekud vastavalt määruse Lisale esitatakse linnavalitsusele paberkandjal aadressil Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn, 29023 ning Pargi tn 2 Sinimäe alevik, 40101 või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee.
Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on rahvahääletuse ajal Eesti rahvastikuregistri andmetel Narva-Jõesuu linnas. Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt.
Realiseerimisele kuulub üks või mitu paremusjärjestuses enam hääli saanud ettepanekut, mille eeldatav maksumus kokku ei ületa eelarves etteantud summat. Ja oleks tore, kui kogu eraldatud raha jõuaks selle aasta numbri sees ka kõik ära kulutada. 

Ettepaneku esitamise vorm ...