9.01.19

Elanike arv asulate lõikes seisuga 01.01.2019.a.

Arumäe – 27

Auvere – 42

Hiiemetsa – 17

Hundinurga – 26

Kudruküla – 110

Laagna – 48

Meriküla – 17

Mustanina – 40

KOV-tasand – 150

Narva-Jõesuu – 2726

Olgina – 501

Peeterristi – 61

Perjatsi – 54

Pimestiku – 8

Puhkova – 49

Sinimäe – 390

Sirgala – 47

Soldina – 84

Sõtke – 44

Tõrvajõe – 27

Udria 20

Vaivara – 169

Viivikonna – 51

Vodava – 26

KOKKU – 4734, sh mehi – 2383 ja naisi – 2351.

Toimetaja: ALAR TASA