16.02.21

 

 

Elanike arv asulate lõikes seisuga 01.01.2021.

 

 

Narva-Jõesuu linn (KOV tasand – aadressiga: Narva-Jõesuu linn)

17

Arumäe küla

31

Auvere küla

45

Hiiemetsa küla

15

Hundinurga küla

26

Kudruküla

106

Laagna küla

49

Meriküla

16

Mustanina küla

34

Narva-Jõesuu linn

2759

Olgina alevik

481

Peeterristi küla

55

Perjatsi küla

51

Pimestiku küla

8

Puhkova küla

51

Sinimäe alevik

359

Sirgala küla

41

Soldina küla

82

Sõtke küla

43

Tõrvajõe küla

27

Udria küla

16

Vaivara küla

175

Viivikonna küla

49

Vodava küla

24

Kokku

4560

sealhulgas mehi 2304, naisi 2256

Toimetaja: ALAR TASA