13.01.21

Meie lasteaia päevakava

Lasteaia lahtioleku aeg 07.00 - 18.30

07.00                            Avatakse lasteaed

7.00-08.55                   Laste vastuvõtt
                                       hommiku võimlemine
                                       individuaalne töö lastega
                                       õppe- ja loovmängud
                                       vaba tegevus
                                       infovahetus lastevanematega

8.20-8.50                      Hommikusöök  (sõimerühm)

8.25-8.55                      Hommikusöök (aiarühmad)

9.00-12.25                   Laste sihipärane arendamine

                       hommikuring
                       õppe- ja loovtegevused
                       õppekäigud
                       vaatlused
                       õuemängud
                       jalutuskäigud
                       liikumismängud       

11.45-12.15                 Lõunasöök (sõimerühm)

12.25-12.55                 Lõunasöök (aiarühmad)

13.00-15.00                 Vaikne aeg

15.00-16.00                 Ärkamine, organiseeritud tegevused
                                       individuaalne töö lastega
                                       õppe- ja loovmängud
                                       vaba tegevus

15.45-16.15                 Õhtuoode(sõimerühm)

16.10-16.40                 Õhtuoode(aiarühmad)

16.15, 16.40-18.30     Laste sihipärane arendamine

                                       individuaalne töö lastega
                                       vabad mängud toas või õues
                                       õppe- ja loovmängud
                                       infovahetus lastevanematega
                                       laste kojuminek

18.30                            Suletakse lasteaed