Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan

23.04.19
Narva-Jõesuu linna 2019. aasta hankeplaan ...
Toimetaja: ALAR TASA

Narva-Jõesuu linna 2019.aasta hankeplaani kinnitamine

Ligipääs riigihangete registrisse

1.03.19
Ligipääs riigihangete registrisse ...
Toimetaja: ALAR TASA

Avalik kirjalik enampakkumine kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks

18.01.19

ENAMPAKKUMISE TEADE

 

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et korraldab kasvava metsa raieõiguse (1 857 tm) võõrandamiseks avaliku kirjaliku enampakkumise.

Enampakkumise kutsedokumendiga saab tutvuda Narva-Jõesuu linna kodulehel:
 
Enampakkumise_kutsedokument_2019

Enampakkumisel osalemiseks on vajalik tasuda tagatisraha summas 9 500.- (üheksa tuhat viissada) eurot Narva-Jõesuu Linnavalitsuse arveldusarvele EE092200001120187750 SWEDBANK. Kirjalik pakkumus tuleb esitada hiljemalt 31.01.2019 kella 14.00-ks aadressile Koidu tn 25, Narva-Jõesuu linn 29023 Ida-Virumaa või e-postiga aadressile info@narva-joesuu.ee. Info tel +372 5698 6526 Jüri Kiik.

 

Toimetaja: ALAR TASA

Hange „Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele„

12.12.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna Koolitranspordi teenuse osutamine Sinimäe Põhikooli õpilastele ajavahemikul 07.01.2019-11.06.2021

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 203519.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 02.01.2019. a kell 9:00.

Toimetaja: ALAR TASA

Detailplaneeringute koostamise lõpetamise teade:

8.10.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab, et Narva-Jõesuu Linnavolikogu 26.09.2018 otsusega nr 59 on lõpetatud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 19.12.2012 otsusega nr 135 „Narva-Jõesuu linna Koidu 4, Koidu 6 kinnistute ja katastrisse kandmata riigimaa (piiriettepanekud AT0607270026 ja AT0607270034) detailplaneeringu algatamine ja detailplaneeringu realiseerimisega kaasneva keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine" algatatud detailplaneering.  

21.08.2018 esitas maaomanik taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 kohaselt detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.

Narva-Jõesuu Linnavolikogu otsuse terviktekstiga saab tutvuda Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kantseleis tööaegadel aadressil Koidu tn 25, III korrus ja Narva-Jõesuu linna veebilehel http://narva-joesuu.kovtp.ee/.

Toimetaja: ALAR TASA
4.07.18

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.06.2018 korralduse nr 261 "Narva-Jõesuu linna 2018.aasta hankeplaani kinnitamine" muutmine.

Lisa korraldusele nr 261

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema lihthankel: " Narva- Jõesuu linna avalike teede pindamine 2018".

Hanke objektiks on Narva- Jõesuu linna teede pindamine (edaspidi Tööd). Tööde mahud võivad erineda HD Lisas 2 - Kululoend toodud kogustele +/- 20 (kakskümmend) %. Töö sisaldab kõiki masinaid, tööjõudu, seadmeid ja materjale ning kõigi tööde teostamist, kaasa arvatud segu valmistamine, vedu, laotamine, tihendamine ja katsetamine vastavalt Lepingule ning ajutiste liikluskorralduse vahendite paigaldamine remonttööde teostamisel. Mahud ja kavandatavad tööde asukohad määrab Tellija. Tänavate nimekiri on toodud HD Lisas 2 . Töökooseis:- pindamine; - aukude remont.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 199122.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 10:00.

Toimetaja: ALAR TASA
3.07.18

Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn".

Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Käesolevaga teeb Narva-Jõesuu Linnavalitsus ettepaneku osaleda EAS-i poolt toetatava meetme "Ida-Virumaa säästva linnalise liikuvuse ning inim- ja keskkonna-sõbraliku avaliku linnaruumi arendamine" tegevusest „Tegevused alakasutatud linnaalade füüsiliseks, majanduslikuks ja sotsiaalseks elavdamiseks" riigihanke „Narva-Jõesuu kergliiklusteede võrgustiku ehitamise 2.etapp. Vabaduse ja L.Koidula tn" ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/

Hanke viitenumber on 197167.

Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 13.07.2018. a kell 14:00.

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine

Narva-Jõesuu linna hankekorra kinnitamine ...

Toimetaja: ALAR TASA
15.06.18

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaan

Narva-Jõesuu linna 2018. aasta hankeplaani kinnitamine

Hankeplaan 2018.

Toimetaja: ALAR TASA
20.04.18

Hange "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks"

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kuulutab välja hanke "Välikäimlate rent 2018.a suvehooajaks".

Tähtaeg 27.04.2018.a kell 10.45
Toimetaja: ALAR TASA
27.11.17
Kutse osalema hankel
 
Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub Teid osalema avatud hankel: "Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimine".
 
Hankelepingu eseme lühikirjeldus: Narva-Jõesuu linna sadama rekonstrueerimistööde teostamine s.h. kai rekonstrueerimine, slipi ja sadamahoone ehitamine, sadama-ala heakorrastamine, juurdepääsutee rekonstrueerimine, süvendustööde teostamine ja ujuvkai paigaldamine koos kõigi vajalike mõõdistuste ja kooskõlastustega vastavalt tehnilisele kirjeldusele (HD Lisa2).
 
Kõik hankedokumendid on võimalik alla laadida  riigihangete e-keskkonnast aadressil: https://riigihanked.riik.ee/
Hanke viitenumber on 187015.
 
Hinnapakkumiste esitamise tähtaeg : 06.12.2017. a kell 11:00.