Majandusosakond

majandusosakonna juhataja

on ehitust, metsa- ja põllumajandust, elamu- ja kommunaalmajandust, teede-tänavate, linnavara haldamist korraldav ning oma vastutusalas lepingute, hangete menetlemist ja korraldamist juhtiv ametnik.

Sergei Solovjov

392 9010 / 5349 0081

sergei.solovjov@narva-joesuu.ee

Vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega

ehitusspetsialist

on ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.

Tööpiirkonnad: Narva-Jõesuu linn, Tõrvajõe küla, Kudruküla küla.

Jegor Tšumakov

359 9584

5306 6226
jegor.tsumakov@narva-joesuu.ee

esmaspäev:13.00 - 17.00
kolmapäev:15.00 - 19.00
neljapäev: 9:00 - 12:00
(J.Poska 26, Narva-Jõesuu)

ehitusspetsialisti ülesannetes

on ehitusseadustikust, planeerimisseadusest, ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadusest tulenevate ja nende alusel antud alamaktidest tulenevate kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid samuti riikliku järelevalvet korraldav ja tagav ametnik Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil.

Tööpiirkonnad: Arumäe küla, Auvere küla, Hiiemetsa küla, Hundinurga küla, Laagna küla, Meriküla, Mustanina küla, Peeterristi küla, Perjatsi küla, Pimestiku küla, Puhkova küla, Soldina küla, Sõtke küla, Udria küla, Vaivara küla, Vodava küla, Sinimäe ja Olgina alevikud, Sirgala küla ja Viivikonna küla.

Julia Bogdanova

392 9013
julia.bogdanova@narva-joesuu.ee

esmaspäev:13.00 - 17.00
kolmapäev:15.00 - 19.00
neljapäev:9:00 - 12:00

(J.Poska 26, Narva-Jõesuu)

linnavaraspetsialist

põhitööülesanded on linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise koordineerimine.

Oleg Janis

5302 8700

oleg.janis@narva-joesuu.ee

Vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega

teedespetsialist

teenistuse tööülesanded on Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sätestatud nõuetele vastava seisukorra tagamise korraldamine, selleks vajalike tegevuste juhtimine ja suunamine kooskõlas linna planeeringute ja arengukavadega.

Aleksandr Kuksin

5855 8740

aleksandr.kuksin@narva-joesuu.ee

Vastuvõtt kokkuleppel eelregistreerimisega