Uudised

« Tagasi

MTÜ Virumaa Rannakalurite Ühing kuulutab välja EMKF meetme "Kalanduspiirkonna kohaliku arengu strateegia rakendamine" 2019. aasta esimese taotlusvooru

Projektitoetuse taotlusi võetakse vastu järgmistes tegevussuundades:

1.Kalapüügi- või vesiviljelustoodete väärindamine või turustamine.

2. Majandustegevuse mitmekesistamine.

3. Kalasadamate uuendamine.

4. Koelmualade loomine või taastamine.

5. Sotsiaalse heaolu ja kultuuripärandi edendamine.

Projektitoetuse taotlusi saab esitada läbi e-pria 27.03-03.04.2019. a.

Infopäevad taotlejatele:

14.03.2019 –  kell 14 Narva-Jõesuus, Kesk tn 3

15.03.2019 – kell 14 Võsu sadamas, Piiri 6

Taotlusvormid leiab ühingu koduleheküljelt www.vrky.ee alajaotus "abiks taotlejale" või PRIA koduleheküljelt www.pria.ee . Rohkem infot: +372 5330 3930 või info@vrky.ee