Valimiskomisjoni asukoht ja tööaeg

10/14/17
Häälte ülelugemine 
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjon annab teada, et 15.oktoobril 2017 Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisel antud häälte ülelugemine toimub Narva-Jõesuu linnas Koidu tn 25, linnavolikogu saalis, 16. oktoobril 2017 algusega kell 10.00.
 
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemisel moodustuva Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni asukoht on Narva-Jõesuu Linnavalitsuse kabinet 329, aadressil Koidu 25 Narva-Jõesuu linn. 
 
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni liikmed:
 
Marina Sorgus - esimees
Eret Laht - aseesimees
Helgi Kärsten
Katarina Klement
Marta Lambakahar
Riina Johannes
 
Valimiskomisjoni tööaeg on:
16.-18.08.2017 kell 09.00-10.00
21.-22.08.2017 kell 16.00-17.00
23.-25.08.2017 kell 09.00-10.00
28.-29.08.2017 kell 16.00-17.00
30.-31.08.2017 ja 01.09.2017 kell 09.00-10.00
04.09.2017 kell 16.00-17.00
05.09.2017 kell 16.00-18.00
06.09.2017 kell 16.00-17.00
07.09.2017 kell 16.00-18.00
08.09.2017 kell 09.00-10.00
11.-13.09.2017 kell 09.00-10.00
 
Valimiste päeval 15. oktoobril 2017 kell 09.00–20.00
Muudel aegadel tuleb valimiskomisjon kokku vastavalt vajadusele.
 
Valimiskomisjoni kontaktandmed
tel 359 9587, 392 9000
mob 5307 2070, 5691 4739
 
Valimistoimingud ja tähtajad 2017. a kohalikel valimistel
 
Author: MARINA SORGUS

Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017

8/11/17
Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimised 2017
 
Sügisel tulevad kohalikud valimised, kus valitakse Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna peale üks volikogu. Sellega lõppeb meie kandis haldusterritoriaalne reform ning Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna asemele tekib üks suurlinn. 
 
Ühinemislepingust tulenevalt valivad ühinevate omavalitsusüksuste hääleõiguslikud elanikud 15. oktoobril 2017 uue 17-liikmelise Narva-Jõesuu Linnavolikogu. Esmakordselt saavad volikogu valimistel osaleda 16-17-aastased noored.
 
Vaivara valla ja Narva-Jõesuu linna ühinemise tulemusel moodustuva uue kohaliku omavalitsuse üksuse - Narva-Jõesuu Linnavolikogu valimisteks on moodustatud 1 (üks) valimisringkond. 
Sellest tulenevalt on kandidaatide valik nüüd laiem kui varasemalt, nimekirjas on kahe ühineva omavalitsusüksuse kandidaadid. See tähendab, et nt Narva-Jõesuu linna elanik saab nüüd valida volikogusse ka praeguse Vaivara valla territooriumil elava kandidaadi või vastupidi. 
Valimisringkonna piiriks on Vaivara valla, Narva-Jõesuu linna ja Kohtla-Järve linna Viivikonna linnaosa (Viivikonna ja Sirgala) ühinemisel moodustava Narva-Jõesuu  haldusterritooriumi piir. 
 
Valimiste läbiviimiseks moodustas Ida-Viru maavanem 19. juuli 2017 korraldusega nr 1-1/2017/176 linna valimiskomisjoni, mille liikmeteks on Veronika Stepanova, Eret Laht, Helgi Kärsten, Marina Sorgus, Aime Logatšova, Katarina Klement. Linna valimiskomisjoni ülesanne on registreerida esitatud kandidaadid, teha kindlaks linna hääletamis- ja valimistulemused ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
 
Narva-Jõesuu linna valimiskomisjoni asukoht on: Koidu 25, Narva-Jõesuu  linn, Ida-Viru maakond.
 
Valimistoimingute ja tähtaegade, kandideerimise ning 16-17-aastaste hääletamisõiguse kohta on informatsioon avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel aadressil www.vvk.ee/kov2017/.
 
Author: RIINA JOHANNES
3/3/16

 

Vabariigi valimiskomisjoni koduleht: www.vvk.ee

Järgmised valimised:

  • Vabariigi presidendi valimised 2016.a        Toimingud ja tingimused
  • 15.10.2017.a KOV valmised
  • Riigikogu valimised 2019
  • Euroopa Parlamendi valmised 2019
Author: RIINA JOHANNES