Majandusosakond

PUHKUSEL ...

majandusosakonna juhataja

on ehitust, metsa- ja põllumajandust, elamu- ja kommunaalmajandust, teede-tänavate, linnavara haldamist korraldav ning oma vastutusalas lepingute, hangete menetlemist ja korraldamist juhtiv ametnik.

 

392 9010 /

eelregistreerimisega

ehitusspetsialist

Töövaldkonnad:

ebaseaduslikud ehitised, ehitusalased kaebused sh paikvaatlused, kaevetöödeload, ehitusteatised, kasutusteatised.

Vladimir  Varaksin

359 9584 / 5306 6226

vladimir.varaksin@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00

kolmapäeviti 15.00-19.00.

ehitusspetsialist

Töövaldkonnad:

kasutusteatised ja kasutusload, lammutamise teatised, ehitusload ehitiste lammutamiseks

Natalja Šlõkova

5912 6426

natalja.slokova@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00

kolmapäeviti 15.00-19.00.

ehitusspetsialisti ülesannetes

Töövaldkonnad:

projekteerimistingimused, ehitusload, Eesti Energia objektid Auveres

Julia Bogdanova

392 9013 / 5668 6641
julia.bogdanova@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

esmaspäeviti 10.00-12.00 ja 13.00-17.00

kolmapäeviti 15.00-19.00.

linnavaraspetsialist

Töövaldkonnad:

linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise koordineerimine.

Ellen Eistre

392 9016 / 5191 9964

ellen.eistre@narva-joesuu.ee

eelregistreerimisega

teedespetsialist

teenistuse tööülesanded on Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil asuvate avalikult kasutatavate teede ja tänavate sätestatud nõuetele vastava seisukorra tagamise korraldamine, selleks vajalike tegevuste juhtimine ja suunamine kooskõlas linna planeeringute ja arengukavadega.

 

eelregistreerimisega

korrakaitsespetsialist

Oleg Janis

392 9017 / 5302 8700

oleg.janis@narva-joesuu.ee