« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 17. istung

28.01.2015.a. algusega kell 15.00 toimub volikogu saalis Narva-Jõesuu Linnavolikogu VIII koosseisu 17. istung

Päevakorra eelnõu:

 1. Narva-Jõesuu linna 2015.a. eelarve I lugemine; ettekanne A.Jakutova
 2. Mittetulundusühingusse Eesti Muusikakoolide Liit astumine; ettekanne A.Jakutova
 3. Narva-Jõesuu LVK 17.12.2008 määruse nr 105 „Narva-Jõesuu linna lasteaia "Karikakar" töötajate töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 4. Narva-Jõesuu LVK  17.12.2008 määruse nr 107 "Narva-Jõesuu linna kultuuriasutuste töötajate  palgakorralduse alused" muutmine; ettekanne A.Jakutov
 5. Narva-Jõesuu LVK 29.01.2014 määruse nr 7 "Narva- Jõesuu Keskkooli töötajate (v.a. pedagoogid) töötasustamise alused" muutmine; ettekanne A.Jakutova
 6. Narva-Jõesuu linna eelarvest sotsiaaltoetuste andmise tingimused ja kord; ettekanne S.Neeme
 7. Riigikogu valimisteks jaoskonnakomisjoni moodustamine ja liikmete kinnitamine; ettekanne M.Sorgus
 8. Narva-Jõesuu LVK 26.06.2013 otsuse nr 164 "Narva-Jõesuu LVK liikmete ja mandaatide arvu,valimisringkondade arvu ja piiride ning valimiskomisjoni koosseisu määramine"  muutmine; ettekanne M.Sorgus
 9. Narva-Jõesuu linna hallatavate asutuste töötajate palgamäärade kehtestamine ja koosseisu kinnitamine; ettekanne A.Jakutova
 10. Narva-Jõesuu linnavalitsuse struktuur ja teenistuskohtade koosseis; ettekanne M.Sorgus
 11. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse palgajuhendi muutmine; ettekanne M.Sorgus
 12. Volikogu esimehele, aseesimehele hüvitise määramine ja linnavolikogu liikmetele volikogu tööst osavõtu eest tasu suuruse ja maksmise korra kehtestamine; ettekanne M.Sorgus
 13. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu-ja planeeringukomisjoni koosseisu kinnitamine; ettekanne I.Muškina
 14. Muud 
 • Narva-Jõesuu linna aukodaniku nimetuse omistamise ajutise komisjoni esimehe info

 

Raivo Murd
linnavolikogu esimees