« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 41. istung toimub 30. detsembril 2020

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 41. istung toimub 30. detsembril 2020 algusega kell  14.00 Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istungite saalis aadressil Jaan Poska tn 26, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu osaline kehtestamine ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kehtestamine (1-2/168 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv.
 2. Narva-Jõesuu linna 2021. aasta eelarve I lugemine (1-2/169 eelnõu).
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova.
 3. Narva-Jõesuu linnale kuuluva vara (linna omandis oleva tehnika) võõrandamine otsustuskorras (1-2/164 eelnõu).
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin.
 4. Narva-Jõesuu linna põhimäärus (1-2/147-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Aare Objartel.
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 30.01.2019 määruse nr 53 „Narva-Jõesuu linna kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine (1-2/134-1 eelnõu)
  Ettekandja linnavolikogu liige Kai Kiiver.
 6. Narva-Jõesuu Linnavolikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni aruanne.
  Ettekandja komisjoni esimees Aare Objartel.
 7. Narva-Jõesuu Linnavolikogu revisjonikomisjoni 2021.aasta tööplaani kinnitamine (1-2/174 eelnõu).
  Ettekandja komisjoni esimees Iraida Tšubenko.