« Tagasi

Narva-jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia muutmise eelnõu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu korraldamine

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 08.06.2021 korralduse nr 280 kohaselt toimub „Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025" ja eelarvestrateegia 2022-2025 eelnõu avalik väljapanek 14.06.2021 – 11.07.2021 Narva-Jõesuu linna kodulehel https://narva-joesuu.ee/arengukava-uldinfo (arengukava rubriigis).

Arengukavas on tehtud muudatused eelkõige tegevuskavas, millest on tehtud ettepanek võtta välja juba realiseeritud tegevused, või tegevused, mille teostamiseks vaadeldavas tulevikus pole rahastusallikaid. Avaliku väljapaneku ajal ootame arengukava ja eelarvestrateegia muutmiseks kirjalikke ettepanekuid e-posti aadressil info@narva-joesuu.ee või postiaadressile Narva-Jõesuu linnavalitsus, Jaan Poska 26, 29023 Narva-Jõesuu linn, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa.

Narva-Jõesuu linna arengukava kuni 2025 ja eelarvestrateegia avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 14.07.2021 kell 17.30 Narva-Jõesuu Linnavalitsuses (Jaan Poska 26, Narva-Jõesuu).