« Tagasi

Vajalik asi - POSTKAST

Tuletame linna elanikele, kellel puudub postkast, meelde, et nad paigaldaks selle oma elukoha juurde. Siseministeerium korraldas Euroopa Parlamendi valimistel teatiste saatmist Euroopa Liidu teiste liikmesriikide kodanikele, kellel on õigus valimistel osaleda ja valijakaartide saatmist kõigile hääleõiguslikele isikutele. Postkasti puudumise tõttu ei jõudnud Narva-Jõesuu linna haldusterritooriumil valijateni 35 valijakaarti, mis Omnival tuli seetõttu Siseministeeriumile tagastada. Lisaks teatistele ja valijakaartidele saadetakse Teile ka muud vajalikku ametlikku posti. Ja kuigi suurem osa kirjadest liigub tänapäeval elektroonilisi kanaleid kaudu, on mitmeid saadetisi, mis edastatakse Teile tavalise posti teel. Just selleks ongi postkast vajalik. Ebatäpsete elukohaandmete korral või postkasti puudumisel võivad need saadetised Teieni lihtsalt mitte jõuda. Ühtlasi tuletame ka meelde, et iga isik vastutab ise oma elukoha andmete õigsuse eest. Selleks, et Teie saadetised jõuaksid kohale õigeks ajaks, tervete ja korralikena, hoolitsege, palun, selle eest, et Teie elukohaandmed rahvastikuregistris oleks tõesed ning postkast Teie elukohas oleks korrektselt paigaldatud ning märgistatud. Postkasti paigaldamine tuleb esmalt kooskõlastada Omnivaga ning alles seejärel võib seda paigaldada. Täpsem info postkastide paigaldamise ning märgistamise kohta on leitav Omniva kodulehel (www.omniva.ee/ era/kiri/postkastide_paigaldamisest). Täiendav informatsioon otse Omniva klienditeenidusest tel: 661 6616, e-post: info@omniva.ee


Linnavalitsuse kantselei