« Tagasi

Supelranna alal tervisearaja ja rannapromenaadi arendusprojekt

Narva-Jõesuu Linnavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel supelranna alal terviseraja ja rannapromenaadi ehitusprojekti koostamiseks. Terviseraja ja rannapromenaadi pikkus - ca 850 m. Rada koosneb kahest olulisest osast: looduslik terviserada ja rannapromenaad (kattega tee).

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub 14. – 24. aprill 2020 Narva-Jõesuu linna veebilehel. Avaliku väljapaneku ajal on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid aadressil info@narva-joesuu.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega …

Täiendav info ja küsimused: Sergei Solovjov: sergei.solovjov@narva-joesuu.ee, tel 392 9010 või 5349 0081.