« Tagasi

Põlevkivituha töötlemise käitise eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise avalik arutelu toimub 29.06.2020

Narva-Jõesuu linna põlevkivituha töötlemise käitise eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KOV EP ja KSH) algatamise avalik arutelu toimub 29.06.2020 kell 17:00.

Narva-Jõesuu Linnavalitsus kutsub osalema Narva-Jõesuu linna põlevkivituha töötlemise käitise KOV EP ja KSH algatamise avalikul arutelul, mis toimub 29. juunil 2020.a kell 17:00 Sinimäe Põhikooli aatriumis, Kesk 1 Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu linn.

R-S OSA Service OÜ (registrikood 14715151) on huvitatud  Narva-Jõesuu linna eriplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamises, et kavandada Narva-Jõesuu linna territooriumile põlevkivituha töötlemise käitist (edaspidi käitis).

Eelnevast lähtudes R-S OSA Service OÜ plaanides on esitada KOV EP algatamise taotluse, mille eesmärgiks on ORME (põlevkivituha töötlemise käitise) asukohavaliku menetluse läbiviimine ja käitise rajamise detailse lahenduse välja töötamine. Täpsemalt soovitakse leida põlevkivituha töötlemise käitisele parim võimalik asukoht, misjärel on võimalik lahendada ehituslikud küsimused käitise rajamiseks. Koos KOV EP-ga viiakse läbi KSH kavandatava tegevusega kaasnevate mõjude hindamiseks .

Kavandatava käitise sobivaima asukoha valimisel võetakse arvesse Auvere külas põlevkivikompleksi, sh Õlitehase maa-ala lähedust. Asukoha eelvaliku tegemisel kaalutakse Kauramäe (katastritunnus 85101:012:0055) ja Sildoki (katastritunnus 85101:012:0050)  kinnistuid) kinnistute sobivust. Kinnistute omanik, Enefit Energiatootmise AS (registriood 10579981) on andnud nõusoleku R-S OSA Service OÜ-le huvitatud isikuna KOV EP ja KSH protsessidega seotud toimingutes osalemiseks. 

Käesoleva projekti lähteülesanne on muuta igal aastal põlevkivi töötlemise tagajärjel tekkivad tuhajäätmed läbi keskkonnasäästliku tehnoloogia taas väärtuslikuks tooraineks paljudele tööstustele. Ümbertöötlemise tulemusena ei tekiks enam põlevkivienergia tootmisest suuri jäätmemassiive ning sellest võidavad nii kohalik kogukond kui kogu Eesti, samuti looduskeskkond. Lisaks aastas ligi tonni tuhajäätmete väärindamisele võidetakse ümbertöötlemisega mitmetele tööstusharudele taaskasutatud toorainet, mida muidu kaevandataks või energiamahukalt nullist toodetaks.

Arutelul esitavad R-S OSA Service OÜ esindajad visiooni põlevkivituha töötlemise käitise arendusest. Koosoleku ajal saab esitada küsimusi.

 

Olga Godunova

planeeringuspetsialist