« Tagasi

Noore korrakaitsja projekti tutvustati õpetajatele

Teisipäeval, 24. septembril toimus Narva-Jõesuu koolis koostöökohtumine õpetajate ja Menetlusteenistuse esindajate vahel. Aruteluteemaks oli Menetlusteenistuse initsiatiivil algatatav projekt "Noor korrakaitsja", mille raames luuakse korrakaitseklass. Õpetajatele tutvustati läbi viidavat projekti, õpetajad aga andsid projekti käivitamiseks omapoolseid soovitusi, mida Menetlusteenistus meeleldi arvesse võtab.

Korrakaitseklassi loomisega soovitakse suurendada koolilaste õigusteadlikku käitumist väärkäitumiste (kooli- ja perevägivalla) vähendamiseks. Klassiga liitunud õpilast hakatakse nimetama nooreks korrakaitsjaks. Noorele korrakaitsjale antakse teadmisi ja oskusi tegutsemiseks hädaolukorras ja kaaskodanike abistamiseks või kaitseks. Nad on väärtuslikuks abiliseks abivajajale, õpetajatele ja teistele korrakaitsjatele.

 

Tekst ja foto:

Andrei Kanev
järelevalveinspektor
ennetus- ja menetlusosakond
Menetlusteenistus