« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 28. istung toimub 18. detsembril 2019

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 28. istung toimub 18. detsembril 2019 algusega kell 17.00 Narva-Jõesuus, Kesk 3 Valges saalis.

Päevakorra projekt:

 

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu esimehe valimine (1-2/92 eelnõu)
  Ettekandja volikogu aseesimees Inge Muškina
 2. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta kolmanda lisaeelarve vastuvõtmine (1-2/88 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu linna 2020. aasta eelarve vastuvõtmine (1-2/87eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 4. Nõusoleku andmine korraldatud jäätmeveo teenuse kontsessiooni riigihanke läbiviimiseks (1-2/89 eelnõu)
  Ettekandja keskkonnaspetsialist Jaan Metsis
 5. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 24.01.2018 määruse nr 15 "Sotsiaaltoetuste maksmise ja sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Narva-Jõesuu linnas" muutmine (1-2/86 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva
 6. Linnavara kasutusse andmine (Sepa 14) (1-2/83-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 7. Linnavara kasutusse andmine (Laadur telescop EKF Handler FH 7.425, inventari number LV-155400250) (1-2/72-1 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov
 8. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsiga KA Vaiko perioodiks 2020-2024 (1-2/91 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov

 1. Kinnistule Suur-Lootsi tn 2, Narva-Jõesuu linn Vitarsis OÜ kasuks seatud hoonestusõiguse  tingimuste muutmine (1-2/84-1 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 2. Revisjonikomisjoni 2020.aasta tööplaani kinnitamine (1-2/90 tööplaan)

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Iraida Tšubenko

 1. Muud
  - vastused arupärimistele