« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimub 26. juunil

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 23. istung toimub 26. juunil 2019 algusega kell 17.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Revisjonikomisjoni aruanne
  Ettekandja komisjoni esimees Iraida Tšubenko
 2. Narva-Jõesuu linna 2018. aasta konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine  (49 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 31.oktoobri 2018 määruse nr 47 "Narva-Jõesuu linnavara valitsemise kord" muutmine (50 eelnõu)
  Ettekandja aselinnapea Raim Sarv
 4. Projekti "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused (51 eelnõu)
  Ettekandja sotsiaalosakonna juhataja Sabina Kornejeva.
 5. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine (52 eelnõu)
  Ettekandja linnasekretär Monika Tinno.
 6. Linnavara kasutusse andmine (Mäe tn L1 kinnistu, Narva-Jõesuu linn) (53 eelnõu)

Ettekandja aselinnapea Sergei Solovjov.

 1. Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.02.2019 otsuse nr 87 "Volituste andmine AS-ga KA VAIKO
  seotud dokumentide allkirjastamiseks" muutmine
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin. (54 eelnõu)
 2. Muud