« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 22. istung toimub 31. mail

Narva-Jõesuu Linnavolikogu 1. koosseisu 22. istung toimub 31. mail 2019 algusega kell 13.00 Vaivara vallamaja istungite saalis aadressil Pargi tn 2, Sinimäe alevik, Narva-Jõesuu.

Päevakorra projekt:

 

 1. Kehtiva üldplaneeringu kohase Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande vastuvõtmine avaliku väljapaneku korraldamine  (43 eelnõu)
  Ettekandja planeeringuspetsialist Olga Godunova
 2. Narva-Jõesuu linna 2019. aasta esimese lisaeelarve vastuvõtmine (48 eelnõu)
  Ettekandja rahandusosakonna juhataja Anžela Jakutova
 3. Nõusoleku andmine sisetehingu sõlmimiseks aktsiaseltsi KA Vaiko (45 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 4. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse täiendavate liikmete kinnitamine (47 eelnõu)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 5. Õiguslik hinnang Kohtla-Järve linna poolt notariaalsete tehingute alusel Narva-Jõesuu linnale kinnis- ja vallasvara ning munitsipaalomandis oleva maa üleandmise õiguspärasusele (46 info)
  Ettekandja linnapea Maksim Iljin
 6. Muud