« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse tänavavalgustuse projekt sai toetust

18. märtsil 2020 kiitis SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatus  heaks  Narva-Jõesuu Linnavalitsuse taotluse „Narva-Jõesuu linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine" ja kinnitas rahastuse otsuse. Taotlus sai hindamise tulemusel 20 punkti, olles vastavaks tunnistatud taotluste paremusjärjestuses 16. kohal.

Projekti lõplikuks maksumuseks kujunes 1 200 201,90 eurot. Tehtavate tööde käigus renoveeritakse 962 tänavavalgustuspunkti kaasaegseks, LED-tehnoloogiliseks ja säästlikuks tänavavalgustuseks. Rahastamine toimub Ühtekuuluvusfondi ja Narva-Jõesuu linna vahenditest. Toetust eraldatakse 69 % projekti maksumusest ehk 828 139,31 eurot, linna omaosaluseks on  372 062,59 eurot ehk 31 %. Projekti eeldatav ajakava on 01.06.2020 – 30.06.2022.

Tehtavate tööde tulemusena uueneb tänavavalgustus Narva-Jõesuu linnas, Olginas, Sinimäel, Soldinas, Vaivaras ja Kudrukülas. Projekti eesmärk on vähendada elektrienergia tarbimist tänu efektiivsema LED-valgustustehnoloogia kasutuselevõtule.

 

Angelina Liiv

Projekti- ja hankespetsialist