« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 10.06.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 10.06.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Narva-Jõesuu Keskkooli lõpetajate premeerimine
 2. Linnavalitsuse reservfondist vahendite eraldamine 
 3. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (AS Nipress)
 4. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (Kevelaer OÜ)
 5. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (FIE Oksana Lomakina)
 6. Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete lootusetuks ning saldo maksmise nõude aegunuks tunnistamine (Denis Negoda)
 7. Riigihanke „Kasutatud rannahooldus ja koristusmasina BT 2000 ostmine" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 8. Riigihanke „Laste mänguväljaku rajamine Narva-Jõesuu lasteaias Karikakar" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine 
 9. Riigihanke „Narva-Jõesuu linna avaliku supelranna valve 2015 hooajal" pakkujate kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine
 10. Riigihange „Narva-Jõesuu linna avalike teede asfaltbetoonkatete lappimine 2015. aastal freesimise ja asfaltbetooni tagasitäitmise teel" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 11. Ehitusloa väljastamine (Aia tn 17, Narva-Jõesuu linn )
 12. Ehitusloa väljastamine (Vambola põik L1, Narva-Jõesuu linn)
 13. Ehitusloa väljastamine (J. Poska tn 36, Narva-Jõesuu)
 14. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Aia 17a ajutise hoone püstitamiseks) 
 15. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Supelrand R14 kinnistul ajutise supelranna teenindamiseks vajaliku rajatise püstitamiseks) 
 16. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 48 kinnistul üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning abihoone püstitamiseks) 
 17. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 32 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 18. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Vabaduse 48a elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 19. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Olemasoleva sidekanalisatsiooni laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas J. Poska 101 kinnistuni)
 20. Kirjaliku nõusoleku andmine kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks L. Koidula 42b Narva-Jõesuu linnas
 21. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Liiva tn 4 Narva-Jõesuu linnas
 22. Kirjaliku nõusoleku andmine vee ja -kanalisatsioonitorustiku paigaldamiseks Õnne tn 7 Narva-Jõesuu linnas
 23. Riigihange „Koolibuss 2015-2016 õppeaastal" korraldamine ja komisjoni moodustamine
 24. Hooajalise müügi korraldamine