« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse korraline istung toimub 08.07.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 8.07.2015 korralise istungi päevakord:
 
  1. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Uue liitumispunkti rajamiseks ja gaasivõrgu laiendamiseks Narva-Jõesuu linnas Aia 35 kinnistu piirini)
  2. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Õnne 8 kinnistul abihoone ja piirdeaia püstitamiseks ning kinnistu tehnovõrkudega liitumiseks)
  3. Reklaami paigaldamine
  4. Riigihanke „Narva-Jõesuu laste muusika- ja kunstikooli ruumide remont" korraldamine ja komisjoni moodustamine
  5. Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 21.05.2013 korralduse nr 127 "Hooajalise müügikoha paigaldamise või müügikoha hooajalise laiendamise taotluse kooskõlastamise eest vastatavate ametnike määramine"  kehtetuks tunnistamine