Narva-Jõesuu Linnavalitsuse istung toimub 13.05.2015.a kell 09.00

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 13.05.2015 korralise istungi päevakord:
 
 1. Ekskavaator-laaduri JCB 3CX-4T ja kallurauto SISU  arvele võtmine ja amortisatsiooni    määramine
 2. Narva-Jõesuu Keskkooli hoone aadressil Jaan Poska tn 36 bilansimaksumuse muutmine ja amortisatsiooni määramine
 3. East Beach Fest 2015 läbi viimise loa andmine
 4. Teedekomisjoni moodustamine
 5. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Lembitu 9 kinnistul abihoone püstitamiseks)
 6. Projekteerimistingimuste kinnitamine (Nurme 36 elamumaa kinnistu ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks)
 7. Narva-Jõesuu linnavalitsuse 16.09.2014 korralduse nr 343 ning 04.09.2014 korralduse nr 320 kehtetuks tunnistamine
 8. Kasutusloa valjastamine reoveekanalisatsioonitorustiku paigaldamisele Narva-Jõesuu linna Aia, Vabaduse, Pargi, Supeluse, Nurme tänaval
 9. Riigihanke „Viilhalli (paatide ja püügivahendite hoiuruum) projekteerimis-ehitustööde järelevalve" menetluse algatamine, hankedokumentide kinnitamine ja komisjoni moodustamine  
 10. Täiendavate sotsiaaltoetuste määramine 
 11. Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärad