« Tagasi

NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 26. NOVEMBRI 2019 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 26.novembri istungi päevakorras oli 22 punkti. Sealhulgas otsustati linna detailplaneeringutega seotud küsimusi, anti välja ehitusluba ja kasutusluba ning pikendati linnale kuuluvate sotsiaalkorterite elanike üürilepinguid. Samuti muudeti linna omandis olevate maaüksuste sihtotstarbeid, tehti rahaeraldus eelarve reservfondist, võeti arvele linna vara ning kinnitati piirangud linna eelarve alaeelarvete väljaminekutele.

Linnakantselei