« Tagasi

NARVA-JÕESUU LINNAVALITSUSE 11.VEEBRUARI 2020 ISTUNG

Narva-Jõesuu Linnavalitsuse 11. veebruari istungi päevakorras oli 19 punkti. Lahendati neli maakorralduslikku küsimust, väljastati kasutusluba gaasitarnetorustikule ning võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Narva-Jõesuu linnas J. Poska 72 asuva kinnistu detailplaneering. Anti nõusolek linna sotsiaaleluruumi üürilepingu sõlmimiseks, kinnitati linna haridusasutuste õppekoha tegevuskulude arvestuslikud maksumused ja muusika- ja kunstikooli töötajate töötasustamise alused. Langetati viis sotsiaalvaldkonda puutuvat otsustust, otsustati korraldada riigihanked tänavavalgustuse projekteerimis- ja ehitustöödeks ning linnavalitsuse uutesse bürooruumidesse täiendava mööbli soetamiseks ja viidi sisse parandused ühte linnavalitsuse korraldusse. Päevakorra lõpetas kaks protokollilist otsust, mis puudutasid Vaivara lasteaeda ja linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollakti. 

 

Linnakantselei