« Tagasi

Narva-Jõesuu Linnavalitsus otsib oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Tööülesanded

AMETIKOHA PÕHIEESMÄRK
Jälgida laste õigusi kaitsvate seaduste täitmist Narva-Jõesuu linnas ja vajadusel lapse heaolu tagamiseks sekkuda.
Esindada seadusest tulenevalt Narva-Jõesuu linna lastega seotud probleemide ja vaidluste lahendamisel laste huve.
Juhinduda kohaliku omavalitsuse lastekaitseametniku tööd reguleerivatest riiklikest ning Narva-Jõesuu linna õigusaktidest.
Sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning lapsevanematega, lasteaedade ja koolide juhtkondade ning õpetajatega, noorsoopolitsei ja teiste ametkondadega suhtlemine.

TEENISTUSÜLESANDED
Sotsiaalnõustamise teenus.
Juhtumitöö korraldamine.
Laste heaolu ja huvide hindamine ning esindamine.
Abivajavate ja hädaohus laste kohta laekunud informatsiooni menetlemine - olukorra hindamine ja vajalike sekkumiste kavandamine.
Raske või sügava puudega lastele toetavate tugiteenuste korraldamine.
Kohtutega suhtlemine.
Eestkostja ülesannete täitmine.
Dokumentide menetlemine ja komisjonides ning projektides osalemine jm.

Loe veel ...