« Tagasi

Narva-Jõesuu linna uue jäätmekava 2019-2025 eelnõu avalik väljapanek

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa, mis käsitleb Narva-Jõesuu linna jäätmehoolduse arendamist. Jäätmekava koostamisel võetakse arvesse peamiselt linna arengukavas ja kehtivas riigi jäätmekavas sätestatut ning toetutakse jäätmeseaduses ning muudes jäätmekäitlust käsitlevates õigusaktides sätestatule.

Narva-Jõesuu linna jäätmekava 2019-2025  eelnõu avalik väljapanek toimub 13.09- 26.09.2019 aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu ning linna veebilehel ...

Ettepanekuid ja vastuväiteid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada Narva-Jõesuu Linnavalitsusele kirjalikult aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu või e-kirjaga aadressile: info@narva-joesuu.ee

Juhul kui avaliku väljapaneku kestel esitatakse ettepanekuid või vastuväiteid, toimub jäätmekava eelnõu avalik arutelu 02.oktoobril  2019 kell 17.00 Kesk tn 3 (Valge saal) Narva-Jõesuu linn.